Gå til sideinnhold
Hjem / Om oss

Selvstendig sparebank

Vi er en selvstendig sparebank med sterk lokal forankring. Banken ble etablert i 1863 og har i dag hovedkontor på Tangvall og salgskontor på Nodeland og Vågsbygd.

Sol gjennom trærne.

Visjon

Skal skal skape glede og verdier

Slagord

Dyrker lokale verdier

Kjerneverdier

Kompetanse, omsorg og engasjement

Søgne og Greipstad Sparebank er en selvstendig sparebank med sterk lokal forankring. Banken ble etablert i 1863 og har i dag hovedkontor på Tangvall i Søgne. Banken har også et filialkontor på Nodeland og et mindre rådgivningskontor i Vågsbygd. Banken har en sterk markedsposisjon både innen privatmarked og bedriftsmarked i vårt distrikt.

Søgne og Greipstad Sparebanks fundament er forholdet til kundene. Vårt mål er å gi en opplevelse av nærhet og god kundebehandling gjennom alle bankens kanaler, ikke bare i de fysiske banklokalene på Tangvall, Nodeland og Vågsbygd. Gode kundeopplevelser handler om å bli vist positivt engasjement og vennlighet kombinert med produkter og tjenester av god kvalitet.

Banken er 36 fast ansatte pr 31.12.2023 og har en forvaltningskapital på kr 5,36 milliarder kroner og brutto utlån inkl. boligkreditt på kr 6,4 milliarder.

Samfunnsoppdrag og virksomhetsidé:

I over 160 år har vi ment at virkelige verdier handler om mer enn vårt eget overskudd. Som ansvarlig sparebank er vi fortsatt levende opptatte av å gjøre lokalsamfunnet til et enda bedre sted å leve.

Søgne og Greipstad Sparebank tilbyr bank- og forsikringstjenester til privatpersoner, små og mellomstore bedrifter samt lag og foreninger.

Gjennom konkurransedyktige produkter og betingelser, korte beslutningsveier og personlig service, skal vi bidra til positiv utvikling for kunder og lokalsamfunn

Samarbeid

Søgne og Greipstad Sparebank inngår i et samarbeid bestående av 9 selvstendige sparebanker kalt De samarbeidende sparebanker (DSS). Vi er også medeier i Frende Forsikring, Norne Securities og Verd Boligkreditt, samt fra 2017 Brage Finans og Exbo Sørlandet AS.

Marked

Søgne og Greipstad Sparebank primære markedsområde er privatpersoner, små og mellomstore bedrifter samt offentlig sektor i Søgne og Songdalen kommuner. De naturlig tilgrensende kommuner utgjør bankens sekundære markedsområde. Banken har fortsatt en sterk markedsposisjon både på privatmarked og bedriftsmarked i vårt distrikt. Banken har en målsetning om å ha en låneandel på mellom 25 – 30 % relatert til bedriftsmarkedet.

Økonomi

Søgne og Greipstad Sparebank er en solid bank og har pr 31.12.2023 en konsolidert uvektet kjernekapital på 8,83% og en konsolidert kapitaldekning på 21,21 %. Dette er vesentlig høyere enn det myndighetene stiller som krav til bankene. Bankens egenkapital var ved utgangen av 2023 på 691,6 mill. kroner.

Snakk med oss dersom det er noe du lurer på eller trenger hjelp til!

Gi oss tilbakemelding