Gå til sideinnhold
Hjem / Om oss / Bærekraft
Innlegg Miljøfyrtårn

Bærekraft

Opptatt av langsiktig verdiskapning.

Bærekraftig utvikling

Vi i banken er opptatt av langsiktig verdiskaping og ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet. For oss betyr bærekraftig utvikling å ha et ansvar for å bidra til en fremtidig positiv utvikling innenfor miljø og klima, sosiale forhold og virksomhetsstyring, samt ivareta samfunnsansvar i de områder der banken opererer.

Arbeidet med bærekraft bidrar til å styrke bankens konkurransekraft, redusere risikoen for oss selv, våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Klimaendringer og miljøutfordringer utgjør en stor risiko for samfunnet og for banken, og er en trussel for finansiell stabilitet. Vår forretningsvirksomhet vil både i et kort- og langsiktig perspektiv bli påvirket av endringer i klima og miljø. Dette representerer en risiko for banken, men også en mulighet i forhold til endring, omstilling og nye forretningsområder.

– Finanssektoren har en nøkkelrolle i privat sektors klimarisikohåndtering. Finansnæringen har kompetanse til å vurdere hvordan klimarisiko kan påvirke lønnsomheten til investeringene, og vil være et viktig bidrag til en vellykket omstilling til lavutslippsøkonomien

Regjeringen.no

For oss betyr dette

Vi har lang tradisjon som en ansvarlig samfunnsaktør og har deltatt i utvikling av lokalsamfunn i bankens markedsområder i generasjoner. Arbeidet med bærekraft er en naturlig videreutvikling av den rollen.

Vi skal fortsette med å:

  • Støtte samfunnsnyttige formål
  • Være en positiv bidragsyter til samfunnsutvikling i lokalmiljøet.

Innspill eller spørsmål?

Har du innspill eller spørsmål om bankens bærekraftsarbeid send oss gjerne en henvendelse via knappen under.

Gi oss tilbakemelding