Logg inn

Vi setter ned renten på boliglån

Søgne og Greipstad Sparebank har besluttet å sette ned rentene på boliglån med inntil 0,30%. Beste boliglånsrente vil etter endringene være 2,60%.

Parallelt med prisendringene på boliglån endres også bankens innskuddsrenter.

Rentebetingelsene for nye lån gjelder fra 25. juni 2015. Rente på eksisterende lån og innskudd blir endret med virkning fra 25. august 2015.

Til toppen