Gå til sideinnhold
Hjem / Ledige stillinger
Ny-Hellesund-7094-2

Ledige stillinger

Vi er en selvstendig bank med hovedtyngden av virksomheten sin i Søgne og Songdalen. Vi er 36 ansatte, fordelt på 35 årsverk. Forvaltningskapitalen er vel 5 mrd. kroner.

Søgne og Greipstad Sparebank har gjennom 160 år opparbeidet en sterk markedsposisjon i Søgne og Songdalen. Vi betjener både privatmarkedet, det lokale næringslivet og er en viktig bidragsyter til lokale lag og foreninger.

Vi er en solid bank som søker å utvise kompetanse, engasjement og omsorg overfor kundene våre. Vi inngår i et samarbeid med 6 andre sparebanker, de såkalte DSS-bankene.

Vi er stolte over å være en IA-bedrift med svært stabil arbeidskraft og lavt sykefravær

Ledige stillinger:

Vi har ingen ledige stillinger på nåværende tidspunkt.

Gi oss tilbakemelding