Gå til sideinnhold
Hjem / Juridisk / Derfor må finansnæringen stille spørsmål

Derfor må finansnæringen stille spørsmål

I henhold til hvitvaskingsloven er vi som bank (gjelder hele finansnæringen) forpliktet til å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Vi har en plikt til å «kjenne våre kunder», og forstå hvordan våre kunder bruker bankens produkter og tjenester. 

Vi er lovpålagt å registrere gyldig legitimasjon, men også å dokumentere formålet med kundeforholdet samt vite hvordan du som kunde bruker våre produkter og tjenester. Denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig.

Hvorfor stiller vi spørsmål?

Som bank har vi et ansvar for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering, men også svindelforsøk, ID-tyveri og annen økonomisk kriminalitet. For at vi skal etterleve myndighetenes krav samt opprettholde den tilliten vi har som samfunnsaktør, bidrar du til dette viktige arbeidet ved å svare på de spørsmålene vi stiller. Som bank er vi nemlig nødt til å vurdere om kundeforholdet har et legitimt og naturlig formål. Dette betyr ikke at vi mistenker at noe er galt, men som bank har vi plikt til å følge opp kundene våre.

Både når du blir kunde i Søgne og Greipstad Sparebank og underveis i kundeforholdet vil vi stille deg spørsmål. Vi vet at de fleste av våre kunder er ærlige, men også at enkelte kan føle seg mistenkeliggjort. Det er derfor viktig for oss å presisere at dette er lovpålagt, og at informasjonen du deler behandles konfidensielt i henhold til bankens taushetsplikt. God kunnskap om våre kunder bidrar å hindre at våre kunders kontoer misbrukes til hvitvasking, terrorfinansiering eller annen økonomisk kriminalitet.

Hva skjer hvis jeg ikke svarer?

I noen tilfeller må banken nekte å gjennomføre en forespurt tjeneste. Årsaken kan være at gyldig legitimasjon ikke er vist, eller at det ikke er gitt tilstrekkelige opplysninger eller forklaring på spørsmål. Det er derfor viktig at du svarer på alle spørsmålene slik at informasjonen vi har om deg er oppdatert og riktig.

I noen tilfeller, dersom vi ser at det mangler svar fra deg, kan en konsekvens være at nettbank/mobilbank, kort og konto sperres inntil vi har registrert din besvarelse. I ytterste konsekvens kan det være at bankens må avvikle eksisterende kundeforhold dersom kundekontrollen ikke lar seg gjennomføre.

Gi oss tilbakemelding