Gå til sideinnhold
Hjem / Bedrift / Lag og foreninger / Lokalbankfondet
Søgne Volley spiller volleyball i solskinn.

Lokalbankfondet

Vi ønsker å gi en andel av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet. Banken har et sterkt engasjement for å bidra til at det skal være godt å bo i bygdene våre.

Bankens lokalbankfond

Er med å skape glede og verdier i bygdene våre

Engasjere

Vi ønsker å bidra til ditt lag og forening

Bedre tilbud der du bor

Som kunde hos oss gir du tilbake til lokalsamfunnet

Bankens Lokalbankfond

Bankens Lokalbankfond er vår måte å strukturere og synliggjøre vårt engasjement på. Bidraget til samfunnsnyttige tiltak skal være forankret i vår visjon om å skape glede og verdier. Det er bankens styre som beslutter tildelingen, og tildelingsbeløpet er en prosentandel av bankens overskudd.

Søknadskrav

Alle lag og foreninger med konto i Søgne og Greipstad Sparebank kan søke støtte i Lokalbankfondet. Tiltaket det søkes om må ha sitt utgangspunkt i Søgne, Greipstad eller Finsland og ha en allmenn profil som vil bidra positivt i bygdene. Organisasjonen / lag og foreninger som søker  være registrert med eget organisasjonsnummer i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Bankens aktivitetsstøtte er unntatt krav om organisasjonsnummer, men kontoen være merket laget/foreningens navn.

Søknadsfrist 28. februar 2024

Husk å planlegg for hele 2024 for ditt lag/forening!

Tildelte midler gjennom Lokalbankfondet.

  • 2017 – 3 000 000 kroner
  • 2018 – 2 600 000 kroner
  • 2019 – 2 900 000 kroner
  • 2020 – 2 500 000 kroner
  • 2021 – 3 300 000 kroner
  • 2022 – 3 200 000 kroner
  • 2023 – 3 800 000 kroner

Gi oss tilbakemelding