Gå til sideinnhold
Prosjektstøtte

Prosjektstøtte

Dersom ditt lag/forening er kunde i banken vår og går med planer om et større prosjekt, til nytte og glede for flere, så kan dere søke om Prosjektstøtte. Søknadsfrist for å søke prosjektstøtte er hvert år innen 28.februar.

Bankens lokalbankfond

Er med å skape gled og verdier i bygdene våre.

Engasjere

Vi ønsker å bidra i ditt lag og forening.

Bedre tilbud der du bor

Som kunde hos oss gir du tilbake til lokalsamfunnet.

Søk innen 28.februar 2024

Hva er prosjektstøtte og hvordan søker jeg?

Alle lag og foreninger som er registrert med organisasjonsnummer i frivillighetsregisteret i Brønnøysund og har konto hos oss kan søke prosjektstøtte.

Vi prioriterer prosjekter som arbeider for og med barn og ungdom, miljø og bærekraft, men også tiltak og investeringer med varig og allmenn nytte for lokalsamfunnet vil prioriteres høyt ved fordeling av tilgjengelige midler.

Søknadskrav

  • For å søke prosjektstøtte må vi motta elektronisk søknad (for å søke, trykk: «Søk prosjektstøtte»)
  • Alle lag/foreninger med konto i vår bank, og med registrert organisasjonsnummer i frivillighetsregisteret i Brønnøysund, kan søke.
  • Skriv prosjektbeskrivelser i søknadsskjemaet
  • Prosjektstøtte tildeles IKKE til normal drift slik som avlønning av ledere/trenere, husleie, kurs osv
  • Prosjektstøtten blir i hovedsak prioritert tiltak for barn og unge
  • Prosjektstøtten blir delt ut innen for hovedaktivitetene: kunst og kultur, Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, Humanitære tiltak og helseformål, Samfunn, utvikling og sosiale tiltak, Kompetanse, utdanning og forskning, klima, miljø og naturvern og næringsutvikling.
  • Tiltaket det søkes om må ha sitt utspring i Søgne eller Greipstad, samt ha en allmenn profil som vil bidra positivt i bygdene
  • Prosjektstøtten er i størrelsesorden opptill 300 000 kroner
  • Prosjektstøtten deles ut en gang i året
  • Lag og foreninger bes planlegge for hel året

Gi oss tilbakemelding