Gå til sideinnhold
Aktivitetsstøtte

Aktivitetsstøtte

Aktivitetsstøtten er en generell driftsstøtte som kan søkes av lag og foreninger i Søgne og Greipstad som har sitt kundeforhold i banken vår. Søknadsfrist for å søke aktivitetsstøtte er hvert år innen 28. februar.

Bankens lokalbankfond

Er med å skape gled og verdier i bygdene våre.

Engasjere

Vi ønsker å bidra i ditt lag og forening.

Bedre tilbud der du bor

Som kunde hos oss gir du tilbake til lokalsamfunnet.

Søknadsfrist for å søke aktivitetsstøtte i år, er dessverre gått ut.

Hva er aktivitetsstøtte og hvordan søker jeg?

Alle lag og foreninger som er kunde i banken og har kontonummer her, kan søke om aktivitetsstøtte:

Søknadskrav

  • For å søke aktivitetsstøtte må vi motta elektronisk søknad (for å søke, trykk: «Søk aktivitetsstøtte»)
  • Alle som søker aktivitetsstøtte via elektronisk søknadsskjema får aktivitetsstøtte
  • Beløpets størrelse gis ut på bakgrunn av formålet, og hvor mange medlemmer laget/foreningen har.
  • Aktivitetsstøtten er i størrelsesorden 1000-10 000 kroner
  • Aktivitetsstøtten deles ut en gang i året.
  • Lag og foreningen bes planlegge for hele året

Gi oss tilbakemelding