Gå til sideinnhold
Hjem / Om oss / Samfunnsansvar og etikk
nettbank_sgs_test

Samfunnsansvar og etikk

Søgne og Greipstad Sparebank sitt samfunnsansvar tar utgangspunkt i vår visjon: «Vi skal skape glede og verdier».

Vårt samfunnsoppdrag, dvs. hva skal banken bety for omverdenen utover seg selv, er beskrevet som følgende:

– I snart 160 år har vi ment at virkelige verdier handler om mer enn vårt eget overskudd. Som ansvarlig sparebank er vi fortsatt levende opptatt av å gjøre lokalsamfunnet til et enda bedre sted å leve

Søgne og Greipstad Sparebank har i generasjoner spilt en rolle for svært mange mennesker og virksomheter i hjemkommunene Søgne og Songdalen. Vi skal derfor ha et sterkt engasjement i å bidra til en positiv samfunnsutvikling i disse kommunene, med andre ord gjøre kommunene til et enda bedre sted å leve og virke for innbyggere og virksomheter.

Vi har vært en sentral del av Søgne og Songdalen i over 160 år og har et like langt engasjement for at det skal være godt å bo i bygdene våre.  Derfor gis en andel av overskuddet tilbake til samfunnet.  Opprettelsen av Lokalbankfondet er vår måte å synliggjøre og strukturere dette engasjementet på. Bidraget til samfunnsnyttige tiltak skal, sammen med lokal sponsorvirksomhet, styres på en slik måte at det støtter best mulig opp under vår visjon.

Søgne Volley spiller volleyball i solskinn.

Vi har etablert retningslinjer om arbeidstaker-rettigheter og sosiale forhold i vår Personalhåndbok og Bedriftsoverenskomst. Personalhåndboken inneholder i hovedsak prinsipper og informasjon om vårt arbeidsmiljø, arbeidsreglement, rekruttering, opplæring/personalutvikling, ledelse og samarbeidsformer, lønn og normering, kommunikasjon, likestilling og velferdstiltak. Vår bedrifts-overenskomsten inneholder i hovedsak prinsipper og informasjon om en ansattes arbeidstid, kompensasjons-regler, lønn og bonusordninger og retningslinjer for eksamen og lesefri.

Søgne og Greipstad Sparebank er sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift. Vår forurensing av det ytre miljø vil stort sett være av indirekte karakter blant annet ved kjøp og bruk av reiser, energi, papir og andre forbruks-gjenstander, samt ved oppvarming, kloakk, avfall og avfallshåndtering.

Vi har etablert etiske retningslinjer for de ansatte og styret er opptatt av at det legges stor vekt på å ha en høy etisk standard internt og i dialogen med kundene. Banken har også egne rutiner for å forebygge og avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller med tilknytning til terrorhandlinger. Alle ansatte gjennomfører årlig hvitvaskingskurs fra DnB.

Gi oss tilbakemelding