Gå til sideinnhold
Hjem / Om oss / Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse

Søgne og Greipstad Sparebank er en selveid institusjon, uten egenkapitalbevis eller aksjonærer. Banken ønsker å være en lokal bank med nærhet til kundene.

Gjennom Lokalbankfondet gis det støtte til mange aktiviteter og prosjekter og dette medvirker til at bankens posisjon i lokalsamfunnet blir ytterligere styrket.

For å få god kundebehandling og rådgivning er det lagt stor vekt på å ha faglig dyktige medarbeidere med fokus på høy etisk standard.

Sparebankenes styringsstruktur følger av særskilte regler i Finansforetaksloven. Eierstyringen utøves av generalforsamling og styret. Banken skal fremme sparing ved å ta imot innskudd fra innskytere og forvalte på en trygg måte. Banken tilbyr bank- og forsikringstjenester og utfører disse i samsvar med gjeldende regler.

Gi oss tilbakemelding