Gå til sideinnhold
Hjem / Nyheter / Søk om midler fra lokalbankfondet

Søk midler fra Lokalbankfondet


Hvert år gir vi en andel av overskuddet vårt tilbake til lokale lag og foreninger.

Vi håper at midlene som skjer gjennom tildeling fra Lokalbankfondet, kommer godt med for lag og foreninger til å kunne opprettholde det gode aktivitetsnivået som er i bygdene våre.

Songdalen skolekorps

Vi gir tilbake til bygdene!

Vi har et slagord som sier at vi skal «dyrke lokale verdier». Med det menes, at vi er en betydelig samfunnsaktør og ønsker å skape glede og verdier i bygdene våre.

Gjennom utdeling av gavemidler ønsker vi å engasjere, vise omsorg og gi lag og foreninger muligheten til å øke kompetansen og engasjement innenfor sitt felt.

Søknadsfrist 28. februar

Husk å planlegg for hele 2023 for ditt lag/forening!

Utdeling av aktivitetsstøtte og prosjektstøtte

  • Lag og foreninger som får støtte, vil få pengene på konto i april 2023.
  • Alle lag og foreninger som har søkt midler, vil få e-post fra oss om avslag eller tilslag på e-postadressen som er oppgitt i søknadsskjemaet.
  • Det gleder oss og gi støtte til gavemottakerne i bygdene våre.
  • Nå aktivitetsstøtten og prosjektstøtten er ferdigstilt, hadde det vært kjempehyggelig om dere hadde sendt oss bilder, og noen ord om hvordan gaven ble brukt. Vi ønsker gjerne å bruke denne informasjon på vår nettsiden og i våre sosiale kanaler som bankens Instagram og Facebook.

Gi oss tilbakemelding