Gå til sideinnhold
Hjem / Sparing / Pensjon / Egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto

1. februar 2021 fikk 1,5 millioner nordmenn egen pensjonskonto. Dette gjelder ansatte med innskuddspensjon. Det innebærer at din pensjonsopptjening fra både nåværende og tidligere arbeid samles på ett sted.

Kort- og langsiktig sparing

Vi tilbyr spareprodukter for kort- og langsiktig sparing.

Fast rådgiver

Personlig rådgiver som er tilgjengelig for deg.

Bedre tilbud der du bor

Som kunde hos oss gir du tilbake til lokalsamfunnet.

Pensjon blir enklere og mer forståelig

Den nye ordningen gir deg bedre oversikt og mer innflytelse over egen pensjon.

Din opptjente pensjon vil automatisk samles hos din nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Dette vil redusere dine kostnader og bidra til at du får mer i pensjon. Du kan velge å reservere deg mot dette.

På denne måten blir pensjon både enklere og mer forståelig.

Norsk Pensjon gir deg oversikt over din pensjonskonto

Norsk Pensjon gir deg en samlet oversikt over forventet alderspensjon fra ulike pensjonsordninger. Portal gir deg reservasjonsvalg og prisinformasjon.

Egen pensjonskonto og hva betyr det for meg?

Det betyr at din opptjente pensjon fra tidligere arbeidsgivere vil samles der din nåværende arbeidsgiver sparer til pensjon for deg. Dette vil gjøre pensjon enklere, mer oversiktlig og forståelig, samtidig som det reduserer dine kostnader og dermed øker din pensjon.

Egen pensjonskonto inneholder:

  • Innskuddspensjon fra nåværende arbeidsgiver. Din årlige pensjonssparing. En prosentandel av din lønn, som arbeidsgiver setter av årlig.
  • Pensjonskapitalbevis. Din opptjente innskuddspensjon fra tidligere arbeidsgivere.

Egen pensjonskonto inneholder ikke:

  • Ytelsespensjon
  • Fripoliser
  • Offentlig tjenestepensjon
  • Individuell pensjonssparing (IPS opprettet etter 2017)

Egen pensjonskonto gir deg tre alternativer

  1. Du kan samle din opptjente pensjon hos din nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør – dette skjer automatisk.
  2. Selvvalgt pensjonsleverandør – du kan selv velge den pensjonsleverandøren som skal forvalte din pensjon
  3. Reservere én eller flere pensjonskapitalbevis mot samling hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. På denne måten kan du beholde dine pensjonskapitalbevis hos ulike pensjonsleverandører..

Gi oss tilbakemelding