Gå til sideinnhold

Fastrente 360

Vi tilbyr fastrenteavtaler på 1 år av gangen, her binder du pengene til ei bedre rente. 

Kort- og langsiktig sparing

Vi tilbyr spareprodukter for kort- og langsiktig sparing.

Fast rådgiver

Personlig rådgiver som er tilgjengelig for deg.

Bedre tilbud der du bor

Som kunde hos oss gir du tilbake til lokalsamfunnet.

Fastrente 360 har følgende betingelser:

Vi tilbyr innskudd til fast rente med bindingstid på 12 måneder. Minimum innskudd er 50.000 kroner og maksimum 5.000.000.

  • Innskuddet har fast, avtalt rente frem til utløpsdato.
  • Renten godskrives ved utløpsdato.
  • Ved uttak før utløpsdato vil det bli belastet uttaksgebyr på 3%.
  • Ved bindingstidens utløp vil innskuddet få betingelser tilsvarende de til enhver tid gjeldende betingelser for Frispar.

Gi oss tilbakemelding