Gå til sideinnhold
Hjem / Sparing / Fondssparing
Nettbank

Fondssparing

Er avkastning og langsiktig sparing det viktigste? Da kan fondssparing være ett bra alternativ. Du kan enkelt begynne å spare til fond i nettbanken din. Her finnes det fond i alle risikoprofiler.

Kort- og langsiktig sparing

Vi tilbyr spareprodukter for kort- og langsiktig sparing.

Fast rådgiver

Personlig rådgiver som er tilgjengelig for deg.

Sparerobot

Kom enkelt i gang med fondssparing ved hjelp av spareroboten.

Hvem bør spare i fond?

For deg som ønsker å spare langsiktig (minst 5-8 år) kan det være smart å spare i aksjefond. Historisk sett har sparing i aksjefond gitt bedre avkastning enn å spare i bank*.

*Historisk avkastning – Vi gjør oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Norne – Bærekraftig investering

Hva slags fond skal jeg velge?

Hvilket fond du skal velge kommer an på hvilken risiko, tidshorisont og avkastningsmål du har. Fremtidig avkastning vil blant annet være avhengig av markedsutvikling, fondets risiko og posisjoner, samt forvalterens dyktighet. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Det finnes ulike typer fond og de tre vanligste er:

  1. Aksjefond – Den vanligste typen fond i Norge og egner seg spesielt godt for langsiktig sparing i minst fem til syv år. Historisk sett har aksjefond gitt en avkastning på tre til seks prosent over bankrenten over en periode på minst fem år.
  2. Obligasjonsfond – Obligasjoner er lånepapirer som stat, fylke, kommune og større offentlige selskaper utsteder for å få inn kapital. Obligasjonsfond har en jevnere verdiutvikling enn aksjefond, og derfor kan du forvente lavere avkastning over tid. Avkastningen ligger historisk på mellom to og tre prosent over bankrente, og det anbefales å spare i to til fire år.
  3. Pengemarkedsfond – passer for deg som vil plassere penger på kort sikt (inntil ett år), og er et godt alternativ til banksparing. Avkastningen ligger normalt fra en halv til to prosent over bankrenten.

Oversikt over fondene vi formidler

DNB Asset Management

DNB Asset Management er Norges største og eldste fondsforvalter og har i dag ansvar for å forvalte penger til ca 500 000 person- og bedriftskunder, samt mange institusjonelle kunder og pensjonskasser.

Holbergfondene

Holberg Fondsforvaltning er et av få uavhengige fondsforvaltningsselskap i Norge og har etablert seg som en solid aktør i det norske verdipapirfondsmarkedet. Holberg forvalter fire aksjefond og fire rentefond.

Skagen

Skagen er et uavhengig forvaltningsselskap og deres eneste virksomhet er fondsforvaltning. Skagen ble etablert i 1993 av erfarne investorer i Stavanger. I dag er selskapet et av de fremste fondsforvaltningsselskapene i Norge, med økendevirksomhet i resten av Europa. Skagen tilbyr aksje- ,kombinasjons- og rentefond og har globale investeringersom sin spesialitet.

ODIN Forvaltning

ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Investeringene gjøres med et langsiktig perspektiv. Sterke konkurranseposisjoner er avgjørende for å skape varige verdier. ODIN mener det er viktig at selskapene har en bærekraftig forretningsmodell og en ledelse med evne og vilje til å gjennomføre de tiltak som skaper langsiktig konkurransekraft.

VPS Investortjenester

VPS Investortjenester inneholder følgende funksjonalitet:

  • Beholdningsoversikt VPS-konto
  • Transaksjonsoversikt
  • Elektroniske endringsmeldinger
  • Verdipapiropplysninger (ISIN-informasjon)
  • Mulighet for å tegne i emisjone

Du kan logge på med BankID for å få full tilgang til VPS-konto informasjon knyttet til verdipapirer registrert på din VPS-konto.

Gi oss tilbakemelding