Gå til sideinnhold

Sparing

Rentebetingelser gjelder fra første krone.

Sparekonti

ProduktRente
Person- og brukskonto0,10 %
Frispar (1) 1Fra 0-499 999 kroner3,15 %
Fra 500 000-999 999 kroner3,35 %
Fra 1 million kroner3,55 %
Framtid 31 2Fra 0-499 999 kroner3,95 %
Fra 500 000-999 999 kroner4,15 %
Fra 1 million kroner4,45 %
Fastrente 360 34,85 %
Fastrente 180 44,65 %
BSU13-34 år6,50 %
Boligspar 50-34 år6,50 %
BSU/Boligspar over 34 år3,15 %
Depositumskonto0,10 %

1 ) Rentebetingelser gjelder fra første krone

2 ) Rentebetingelsene gjelder fra første krone. Uttak må varsles banken 31 dager før pengen ønskes disponible. Uttak som ikke er varslet medfører gebyr på 3 %.

3 ) Bindingstid 1 år, minimum innskudd 50 000 kroner. Brudd på avtalen medfører bruddgebyr på 3 %.

4 ) Bindingstid 6 måneder, minimum innskudd 50 000 kroner. Brudd på avtalen medfører bruddgebyr på 3 %.

5 ) Boligspar tilbys kun til etablerte kunder. Gebyrfri uttak til boligformål og overføring til BSU, øvrige uttak belastes med et gebyr på 3 % av uttaksbeløpet

Omkostninger

ProduktPris
Overtrekk 1Negativ saldo15 %

1 ) Ved overtrekk som medfører purring blir det belastet purregebyr på 35 kroner.

Gi oss tilbakemelding