Gå til sideinnhold
Logg inn

Søgne og Greipstad Sparebank har i generasjoner spilt en positiv rolle for svært mange mennesker og virksomheter i Søgne og Songdalen. Banken har et sterkt engasjement for å bidra til at det skal være godt å bo i bygdene våre. Derfor gir vi også hvert år en andel av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet.

Bankens Lokalbankfond

Bankens Lokalbankfond er vår måte å strukturere og synliggjøre vårt engasjement på.

Bidraget til samfunnsnyttige tiltak skal være forankret i bankens visjon om å skape glede og verdier.

Det er bankens styre som beslutter tildelingen, og tildelingsbeløpet er en prosentandel av bankens overskudd.

Tildelte midler gjennom lokalbankfondet:

  • 2017 – kr. 3.000.000,-
  • 2018 – kr. 2.600.000,-
  • 2019 – kr. 2.900.000,-
  • 2020 – kr. 2.500.000,-

Tildeling av midler

Det er bankens styre som beslutter tildelingen. Det totale tildelingsbeløpet fordeles etter følgende kategorier:

  • Aktivitetsstøtte
  • Prosjektstøtte

Søknadsfrist: 28. februar

Aktivitetsstøtte

Aktivitetsstøtten er en generell driftsstøtte som kan søkes av lag og foreninger i Søgne og Songdalen som har sitt kundeforhold i Søgne og Greipstad Sparebank.

Prosjektstøtte

Dersom ditt lag/forening går med planer om et større prosjekt, til nytte og glede for flere, så kan dere søke om Prosjektstøtte

Søknadskrav

Alle lag og foreninger med konto i Søgne og Greipstad Sparebank kan søke støtte i Lokalbankfondet.

Tiltaket det søkes om må ha sitt utgangspunkt i Søgne eller Songdalen og ha en allmenn profil som vil bidra positivt i bygdene.

Organisasjonen / lag og foreninger som søker være registrert med eget organisasjonsnummer i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund.

Bankens aktivitetsstøtte er unntatt krav om organisasjonsnummer, men kontoen MÅ være merket laget/foreningens navn.

Til toppen