Gå til sideinnhold

Ledige stillinger

Vil du jobbe hos oss? Søgne og Greipstad Sparebank er en selvstendig bank med virksomhet i Søgne og Songdalen. Vi er 30 ansatte, fordelt på 29,5 årsverk. Forvaltningskapitalen er 5 mrd. kroner. 

Søgne og Greipstad Sparebank har gjennom 158 år opparbeidet en sterk markedsposisjon i Søgne og Songdalen. Vi betjener både privatmarkedet og det lokale næringsliv og er en stor bidragsyter for lokale lag og foreninger.

Vi er stolte av å være en nøktern, solid bank med stor tillit hos våre kunder. Sammen med flere andre banker er vi også medeier i Frende Forsikring og selger Frendes forsikringsprodukter. Vi er en IA–bedrift med svært stabil arbeidskraft og et lavt sykefravær.

Ledige stillinger: