Gå til sideinnhold
Norne, Vinn kr.10.000

Start spareavtale i fond – vinn 10.000 kroner

Alle spareavtaler i fond opprettet hos Norne er med i en kvartalsvis trekning på 10.000 kroner i fond.

Hva er en spareavtale i fond ?

Spareavtale i fond eller sparing på aksjesparekonto (ASK) er en skattemessig håndtering av aksjefond og aksjer som gir privatpersoner mulighet til å forskyve beskatning frem i tid. Innskutte beløp kan til enhver tid tas ut uten beskatning.

Fordeler med aksjesparekonto:

  • Det er ingen skatt på gevinster fra salg av aksjefond og aksjer, så lenge du beholder verdiene i en aksjesparekonto.
  • Du kan ta ut verdier tilsvarene dine innskudd fra aksjesparekontoen skattefritt.
  • Sparing på aksjesparekonto gir rett til skjermingsfradrag.

Konkurranseregler

  • Du må være kunde med konto i Søgne og Greipstad Sparebank.
  • Du må starte fast månedlig sparing
  • Sparebeløpet må være mellom kr. 250 kroner og 10. 000 per måned.
  • Vinneren får fondsandeler for kr. 10. 000 kroner i det fondet han / hun har startet sparing i.
  • Trekning foretas kvartalsvis.
  • Trekning skjer på personnummer og ikke på antall etablerte spareavtaler.