Gå til sideinnhold
Hjem / Nyheter / Vi leverte et av våre beste resultater noen gang i 2021
Portrett Vidar Skaaland

Vi leverte et av våre beste resultater noen gang i 2021

Regnskapet for 2021 viser et årsresultat etter skatt på kroner 40,4 mill., mot kroner 41,2 mill. i 2020. 

God inntektsutvikling og lave tap har bidratt til en meget god utvikling for banken. Banken har en solid kapitaldekning, med en konsolidert ren kjernekapital på 19,68 prosent ved utgangen av året. 

Visjonen vår er at «vi skal skape glede og verdier». Med andre ord skal vi være en bidragsyter for både privatpersoner og næringslivet på vestsiden av Kristiansand. Gjennom konkurransedyktige produkter og betingelser, korte beslutningsveier og personlig service skal vi bidra til positiv utvikling for kunder og lokalsamfunn. Verdiene vi skaper, forvalter vi i Søgne og Songdalen. Overskuddet banken har går blant annet tilbake til bygdene gjennom små og store bidrag innenfor kultur, idrett og øvrig frivillig arbeid. Det er viktig for oss å levere gode resultater, slik at vi kan være en sentral bidragsyter lokalt og leve opp til målsettingen om å gjøre bygdene våre til enda bedre steder å bo og leve. 

Til tross for at pandemien har satt sitt preg på samfunnet også i 2021, kan vi altså se tilbake på et år med høy aktivitet og god vekst. Dette gir oss en bekreftelse på at forretningsmodellen vår fungerer godt, og viser at sparebankmodellen står sterkere enn på lenge. Ikke minst viser bankens resultat at vi har tilpasningsdyktige og kompetente ansatte, som har gjort en betydelig innsats gjennom hele 2021. Utlånsveksten var på 4,5 % i 2021 inkl. boligkreditt, mens innskuddsveksten i samme periode var på 8,0 %. Veksten har bidratt til at bankens gjennomsnittlige forvaltningskapital for året var på kroner 4,95 milliarder. Dette viser at Søgne og Greipstad Sparebank er et foretrukket valg for stadig flere kunder, noe vi er stolte av og setter stor pris på. 

I 2022 er det 200 år siden den første sparebanken ble etablert i Norge. Sparebanksektorens gode resultater for 2021 viser at sparebankmodellen fortsatt står sterkt her til lands. I tillegg kommer de gode resultatene hele samfunnet til gode. En gjennomgang Sparebankforeningen har foretatt blant sparebankenes regnskapstall for fjoråret, viser at landets sparebanker jevnt over opplever god kundevekst og positiv utvikling på området for inntjening og lønnsomhet. 

Tilbakemelding fra kundene våre viser at de verdsetter at det er lett å få tak i oss, samt det å kunne møte en rådgiver.  I tillegg til å være til stede for kundene, må vi også endre oss i takt med forventningene fra kundene. Vi har nettopp fornyet nettsidene våre og fokuset vårt i det arbeidet har vært å gjøre dem enklere og mer oversiktlige.  

Bankmessig omsorg, kompetanse og engasjement har befestet sin betydning også i 2021. Vi ønsker at Søgne og Greipstad Sparebank skal være med på hele livsreisen til kundene, fra de små til de store tingene i livet. Vi ønsker å stå sammen med kundene også når dagene er grå. Det er viktig for oss at kundene vet og merker at de alltid kan komme innom, ringe oss eller kontakte oss i digitale flater hvis de trenger råd rundt sin økonomiske situasjon.  

Det er krig i Europa. Vi vil også vise omsorg ved å bidra med kr. 100.000 til dem som lider under krisen i Ukraina.  

Gi oss tilbakemelding