Gå til sideinnhold
Hjem / Nyheter / Lokalbankfondet / – Pengestøtten vi får fra banken betyr enormt mye for en liten klubb som vår
Songdal Trialklubb trener på å kjøre trialbike.

– Pengestøtten vi får fra banken betyr enormt mye for en liten klubb som vår

Songdalen Trialklubb har per i dag ca. 80 medlemmer hvor omtrent 15 er aktive kjørere. Vi har stort aldersspenn i medlemsmassen. Yngste aktive kjører er 5 år sier Jarl Erland fra klubben.

Trial er den eneste motorsykkelsporten der det ikke er om å gjøre å kjøre fortest mulig. Trial er ferdighetskjøring med sykkel. Poenget er å kunne ta seg fram i terrenget uten å ha føttene i bakken, stoppe, velte eller kjøre utenfor løypa eller seksjonene i terrenget. Vanskelighetsgraden på seksjonene varierer etter nivå og sylindervolum på motorsykkelen. Et løp arrangeres med et visst antall seksjoner som kjøres en, to eller tre ganger. Den som har færrest «fotinger» har vunnet.

Kjerneverdier Songdalen Trialklubb

På spørsmålet om hvilke kjerneverdier Songdalen Trialklubb representerer, svarer Jarl Erland:

Vi har lav terskel og ønsker at alle skal kunne være med å kjøre trial. Miljøet er godt og vi har det sosialt og hyggelig på treningene. Vi ønsker at treningsdagene ikke bare skal være for kjørerne men også et samlingspunkt der hele familien kan være med. Fokus på å støtte og «løfte» fram også andres barn er viktig for oss. Vi ser at trial gir spesielt våre yngre medlemmer en god mestringsfølelse som de vil ta med seg videre i livet.

Vi er veldig stolte av vårt flotte treningsområde på Nodelandsheia (vis à vis Gratjønn) i variert terreng med massevis av utfordringer. Vi har også en stor hall som tillater oss å kjøre innendørs i vinterhalvåret. Denne er også til stor nytte for andre trialklubber/team i distriktet.

Med støtte fra banken

Pengestøtten vi får fra banken betyr enormt mye for en liten klubb som vår.

Det sikrer at vi kan fortsette arbeidet med rekruttering, arrangementer og holde klubben «levende» og aktiv. I 2019 fikk vi f.eks støtte av Søgne og Greipstad Sparebank til innkjøp av ny 80cc utleiesykkel.

Gi oss tilbakemelding