Gå til sideinnhold
Hjem / Nyheter / Lokalbankfondet / Bidrag fra bankens Lokalbankfond

Bidrag fra bankens Lokalbankfond

I disse dager utbetaler vi økonomiske bidrag fra bankens Lokalbankfond. Bankens Lokalbankfond er vår måte å strukturere og synliggjøre vårt engasjement på og bidraget til samfunnsnyttige tiltak skal være forankret i bankens visjon om å skape glede og verdier.

Årets tildelingsbeløp er kr. 2.500.000,- og pengene fordeles mellom Aktivitetsstøtte, Prosjektstøtte samt ulike aktiviteter gjennom året.

Aktivitetsstøtte

Aktivitetsstøtten er en generell driftsstøtte og støtten må sees på som en liten «håndsrekning» og skal være med på å delfinansiere kostnader til annonse, kaker, premie m.m. gjennom året. Alle som har søkt har fått en sum mellom kr. 1000,- og kr. 5.000,-.

Prosjektstøtte

Prosjektstøtten kan ha ulik karakter, alt fra større enkeltarrangementer, konserter, renovering, utstyr m.m. I år som tidligere år overstiger samlet søknadsbeløp tilgjengelig tildelingsbeløp og dessverre er det ikke alle som tildelt støtte.

Har du ikke fått støtte i år, ja da er det bare å forsøke seg igjen til neste år.

Gladsaker

Banken vil gjennom året publisere noen «gladsaker» over ulike lag/foreninger som er blitt tildelt støtte.

Alle søkere, uavhengig om dere har fått tildeling eller ikke, vil få tilsendt svarmail på søknaden.

Lokalbankfondet

Gi oss tilbakemelding