Gå til sideinnhold
Hjem / Nyheter / Innskytervalgmøte
Nodefjell

Innskytervalgmøte

Holdes torsdag 23.mars 2023 kl. 18.30 i Søgne og Greipstad Sparebank, Tangvall, 3. etg. for valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.

Valg

Innskytervalgmøte skal i henhold til vedtektene § 3-2 velge 4 medlemmer til generalforsamlingen.

Dersom et valgt varamedlem blir valgt til fast medlem skal det velges nytt varamedlem for denne person.

Medlemmene velges for 4 år.

Stemmerett

Sparebankens myndige kunder som har og i de siste seks måneder har hatt ett innskudd i banken på minst 2500 kroner, er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens generalforsamling.

De som vil møte og avlegge stemme på innskytervalgmøtet må forevise legitimasjon.

Valgbar er personlig kunde som har stemmerett i henhold til ovenstående betingelser.

Enhver kunde som har stemmerett og er valgbar, er pliktig til å motta valg med mindre kunden har gjort tjeneste som medlem av generalforsamlingen, styret eller kontrollkomite i minst en valgperiode.

Generalforsamlingens medlemmer

Liste over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer, med angivelse av hvem av disse som står på valg er lagt fram i bankens lokaler og på bankens hjemmeside.

Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater.

Forslagene må være oversendt banken ([email protected]) senest 4 uker før valget, med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og -dato, yrke og fullstendig adresse.

Valgkomite

Banken har en egen valgkomite som forbereder valget, og på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger utarbeider valgkomiteen en valgliste.

Valgliste, aktuelt regelverk og annen relevant informasjon vil bli lagt ut i bankens lokaler og på bankens hjemmeside etter at innstillingen er ferdig.

Påmelding

Kunder som vil delta i valget skal melde fra til banken innen 3 dager før valget finner sted. Meldingen kan sendes til [email protected] .

Søgne, 20. januar 2023

Alf Kjøstvedt

Leder av generalforsamlingen i Søgne og Greipstad Sparebank

Gi oss tilbakemelding