Gå til sideinnhold
Hjem / Nyheter / Heier på det lokale næringslivet
Søgne og Greipstad Sparebank Bedriftsmarkedsavdeling går nedover hovedgaten på Tangvall.

Heier på det lokale næringslivet

– Det gleder oss når vi ser at bedriftskundene våre lykkes.

Det sier Terje Haaland, leder for bedriftsmarkedet (BM) i Søgne og Greipstad Sparebank.

Han leder et team på fire medarbeidere – alle med høy faglig kompetanse og lang fartstid innen bank og finans. Til sammen har Monika, Anne, Morten og Terje nærmere 100 års ansiennitet i lokalbanken.

1.SEPTEMBER fikk de en ny bedriftsrådgiver med seg på laget. Morten Løvåsen kommer fra samme stilling i Spareskillingsbanken i Kristiansand og jobbet før det i 25 år som revisor.

– Morten er et viktig tilskudd. Med sin revisorbakgrunn, utfyller han resten av BM-teamet på en god måte, mener Terje.

For selv om hver rådgiver har sin kundeportefølje, jobber Terje og gruppen hans som et team.

– Ring eller send oss en e-post så finner vi raskt tid til et møte

Anne Hærås Nepstad, Autorisert Kredittrådgiver (AIK)

– VI HAR FASTE arbeidsmøter flere ganger i uken. Der diskuterer vi ulike problemstillinger og utveksler erfaringer, sier Monika.

– Vi er ikke redde for å spørre hverandre, legger Anne til.

Bedriftsavdelingen i Søgne og Greipstad Sparebank er først og fremst til for de små og mellomstore næringsaktørene i lokalsamfunnet.

MANGE BEDRIFTSKUNDER er helt i startgropen når de oppsøker banken med en forretningsidé. I denne fasen kan vi som bank spille en viktig rolle.

– De har gjerne «en gravemaskin eller en sag», men trenger hjelp til å få på plass alt det praktiske rundt driften, sier Monika.

Bedriftsavdelingen bistår da med å åpne nødvendige kontoer, klargjøre betalingsløsninger, hjelpe med tjenestepensjon, forsikring, leasing og lån når det er nødvendig, forklarer Anne.

Det aller viktigste er likevel selve rådgivningen.

Bedriftsmarkedsavdelingen står i en sirkel og snakker sammen i bankens lokaler.

– I DENNE FASEN kan vi som bank spille en viktig rolle.

Banken får ofte rollen som sparringspartner der prosjekt og forretningside diskuteres. God rådgivning kan være avgjørende for om gründerne lykkes eller ikke.

– Det kan være en krevende balansegang. Vi heier på nyetablerere, men av og til kan det være nyttig å ta en ekstra runde med gjennomarbeiding av idé eller prosjekt før den realiseres, fortsetter Morten.

BANKEN HAR EN sammensatt kundegruppe i sin portefølje. Men Søgne og Songdalen er kjent for sine mange håndverkere, og andelen kunder i banken som driver innen bygg, anlegg og eiendom er relativ stor.

– Vi ønsker å medvirke aktivt i det lokale næringslivet og vi imponeres stadig av hva våre bedriftskunder får til, hvor dyktige de er og den innsatsen og stå-på-viljen de viser, sier Terje, og legger til:

– Vi er stolte av alle de flotte bedriftskundene vi har. Dersom vi som bank kan være med å bidra til at de lykkes, må vi vel kunne krysse av for vel utført samfunnsoppdrag.

Bedriftsavdelingen og rådgiverne holder til i lett tilgjengelige kontorer på Tangvall.

– Ring eller send oss en e-post så finner vi raskt tid til et møte – sier Anne.

Portrett Monika M. Hallandvik

Monika Meland Hallandvik

Alder: 47 år
Stilling: Kunderådgiver bedriftsmarked
Faglig bakgrunn: Bachelorgrad i ledelse og økonomi. Har jobbet i banken i 21 år.
Fokus: Lage gode og relevante løsninger for kundene. Jeg liker godt å jobbe med oppstartsbedrifter.

Portrett Morten Løvåsen

Morten Løvåsen

Alder: 56 år
Stilling: Kunderådgiver bedriftsmarked
Faglig bakgrunn: Har jobber som revisor i 25 år, og så sju år som bedriftsrådgiver i Spareskillingsbanken. Begynte i Søgne og Greipstad Sparebank 1. september i år.
Fokus: Den gode kundesamtalen, der vi deler kunnskap og erfaring. Når vi kan bidra med nyttige tips og råd om forhold som kunden ikke har tenkt på, er jo det ekstra moro.

Portrett Terje Haaland

Terje Haaland

  • Alder: 57 år
  • Stilling: Leder for bedriftsmarked
  • Faglig bakgrunn: Bachelor i økonomi. Har 37 års ansiennitet i banken.
  • Fokus: Samspillet med det lokale næringslivet. Sammen finner vi gode løsninger.
Portrett Anne Nepstad

Anne Hærås Nepstad

  • Alder: 54 år
  • Stilling: Serviceteam bedriftsmarked
  • Faglig bakgrunn: Bachelor i bank og finans. Har vært i banken i 33 år, 25 av dem på kontoret på Nodeland.
  • Fokus: Hjelpe kundene med å vokse og utvikle seg. Jeg er veldig stolt av det vi har fått til sammen med bedriftene i lokalsamfunnet.

Gi oss tilbakemelding