Gå til sideinnhold
Hjem / Legitimajon

Legitimajon

Hvorfor må vi fremvise gyldig legitimasjon?

Dersom du har oppdatert din legitimasjon og kundeinformasjon – takk!

Myndighetene krever at vi har gyldig legitimasjon og rett kundeinformasjon registrert på kundene våre til en hver tid. Vi skal «kjenne våre kunder» og forstå hvordan du som kunde bruker våre produkter og tjenester.

Dette er for å beskytte dine økonomiske interesser samt og verne deg mot ID-tyveri, svindelforsøk og annen økonomisk kriminalitet.

Dersom du har signert bankdokumenter- takk!

Myndighetene krever at vi har samtykke fra deg om at banken kan innhente opplysninger om deg. Denne informasjonen brukes når du skal inngå en avtale med banken om å skaffe deg et produkt eller tjeneste. Det kan være informasjon om din inntekt, formue og gjeld. Ved for eksempel en lånesøknad vil banken hente inn informasjon om deg fra Altinn/Skatteetaten, Gjeldsregisteret og lignende for å kunne gjøre en vurdering om vi kan tilby deg i dette eksempelet lånet du har søkt om. Når vi har gjort en vurdering og beregning av informasjon som er gjort tilgjengelig for oss via ditt samtykke, og lånet skal signeres, vil lånedokumentene sendes til elektronisk signering i nettbanken din.

Hvorfor krever vi deg om legitimasjon, selv når du har vært kunde i mange år?

Hvitvaskingsregelverket krever at kundeforholdet følges opp løpende. Det betyr at informasjon om deg skal holdes oppdatert, og det må samles inn ny dokumentasjon når det er tvil om dine tidligere innhentede opplysninger er korrekte eller tilstrekkelige.

Gi oss tilbakemelding