Gå til sideinnhold
Hjem / Juridisk / Bankenes sikringsfond

Bankenes sikringsfond

Nytt regelverk om innskuddsgarantiordningen.

Lov om endringer i finansforetaksloven trådte i kraft 1. januar 2019. Den viktigste endringen er at bankinnskudd som følger av særlige livshendelser, og som er satt inn på konto i løpet av de siste 12 månedene, nå er dekket med et ubegrenset beløp. Eksempler på særlige livshendelser er salg av bolig- og fritidseiendom, samlivsbrudd, arv og forsikringsutbetalinger. Utbetalingsfristen for slike innskudd er tre måneder.

Garantibeløpet for innskytere i Norge vil fortsatt være på to millioner kroner pr. kunde pr. bank. Det er ikke endelig avklart om beløpsgrensen i fremtiden vil bli redusert til et beløp tilsvarende 100 000 euro. Utbetalingsfristen ved en garantiutbetaling er etter lovendringene økt fra fem til syv virkedager.

Gi oss tilbakemelding