Gå til sideinnhold
Hjem / Dagligbank / Kort / Bankkort Classic
SG kyst high

Bankkort Classic

For deg som er myndig tilbyr vi vårt vanlige debetkort.

Kontaktløs betaling

Kortet kan brukes kontaktløst på alle brukersteder som tilbyr det

Regionsperre

Du kan enkelt endre regionsperre i mobilbanken

Mobilbetaling

Kortet kan brukes i Google Pay, Fitbit Pay og Garmin Pay

Bankkort Classic

Bankkort Classic er for deg over 18 år og kan brukes til varehandel, netthandel, minibankuttak, kontaktløs betaling, og mobilbetaling. Ved bruk i utlandet påløper valutapåslag. Se ellers vår prisliste for gjeldende gebyrer.

Beløpsgrenser for Bankkort Classic:

 • Minibank: 9 900 kroner (4 dager)
 • Varekjøp: 100 000 kroner (4 dager)
 • Netthandel: 100 000 kroner (4 dager)
 • Varekjøp utland: Dekningskontroll

Spørsmål og svar om kort.

Hvordan sperre kort?

Logg inn i nettbanken/mobilbanken din for å sperre kort. Det gjøres på følgende måte:

 • Velg Meny
 • Under Kort velg Sperre kort
 • Finn kortet i oversikten
 • Velg av for «sperr kort».
 • Du kan også ringe sperretjenesten på telefonnummer +4721492394
 • Hvis du mister kortet ditt, hvis kortet ditt er blitt stjålet eller du har blitt svindlet må du umiddelbart sperre kortet ditt.

Jeg har glemt PIN koden min, hva gjør jeg?

Du finner PIN koden din ved å logg inn i nettbanken/mobilbanken din .

 • Velg Meny
 • Under Kort velg Hente PIN-kode
 • Skiv inn kortinformasjonen og VIS PIN.
Hva er kontaktløs betaling?

Med kontaktløst betaling trenger du ikke å taste PIN-kode eller å sette inn kortet inn i betalingsterminalen ved varekjøp under kr. 400,-. Fra tid til annen vil du likevel bli bedt om å taste PIN-koden for å bekrefte at du er rette eier av kortet. Vanlig betaling med PIN fungerer som normalt.

Hvor sikker er løsningen for kontaktløse kort?

Denne løsningen følger internasjonale standarder for sikkerhet, og for å hindre misbruk er det lagt inn noen begrensninger ved kontaktløs betaling.

Kontaktløs betaling kan ikke benyttes ved enkeltkjøp større enn kr. 400,-.

Du vil også fra tid til annen bli bedt om å taste PIN-koden for å verifisere at du er riktig eier av kortet.

Hva er Bankkort Ekstra?

Bankkort Ekstra er er debit kort med kreditt. Vi kan gi deg en kredittgrense på inntil 25 000 kroner uten krav om sikkerhet. Med Bankkort Ekstra har du alltid et ekstra kort -og en pengereserve.

Hva er Gullkort?

Gullkort er et debitkort med kreditt. Gullkort er et betalingskort med kreditt som kan brukes i minibank og betalingsterminaler merket med BankAxept eller Visa over hele verden. Vi tilbyr kredittgrense fra 50 000 til 100 000.

Kortet mitt er sperret grunnet feil PIN-kode. Hva gjør jeg?

Har bankkortet ditt blitt sperret fordi du har tastet PIN-kode tre ganger feil, må du vente minst 24 timer før du forsøker å bruke kortet ditt på nytt.

Er du usikker på om du husker PIN-koden din, kan du finne den innlogget i nettbanken eller mobilbanken.

Kortet mitt går snart ut på dato!
 • Du trenger ikke gjøre noe. Vi sender deg automatisk et nytt kort i posten i god tid før utløpsdato.
 • Kortet ditt er gyldig til og med siste dag i den utløpsmåneden som står på kortet. Du kan se utløpsdatoen på framsiden av kortet ditt. Står det for eksempel 03/22 betyr det at du kan bruke kortet til og med 31. mars 2022.
 • Du mottar det nye kortet senest 30 dager før kortet ditt utløper.
Hva er reserverte transaksjoner?
 • Når du handler med kortet ditt undersøkes det om det er dekning på konto, og beløpet du handler for reserveres.
 • Ditt disponible beløp blir nedjustert, mens bokført saldo forblir uendret.
 • Når transaksjonen belastes din konto blir saldo redusert og reservasjonene slettes.
Hva er forskjellen på disponibel og bokført saldo?

Disponibel saldo viser hva du har på konto/ kortet til enhver tid og er alltid oppdatert med alle transaksjoner på konto/kortet, også de reserverte.

Bokført saldo oppdateres derimot kun én gang i døgnet. Har du brukt Visa-kortet ditt, for eksempel i utlandet, kan det ta litt lenger tid før beløpet blir bokført. Etter bokføring vil detaljer om brukerstedet vises.

Hvorfor har ikke Visakortet mitt legitimasjon?

Kortene våre vil ikke lengre utstedes med legitimasjon på baksiden, noe som er den nye standarden for betalingskort. Denne endringen er gjort for å forbedre personvernet, og for å forebygge ID-tyveri.

Hva skjer hvis kortet blir stjålet eller jeg mister det?

Hvis du mister kortet, det blir stjålet eller du blir svindlet, må du umiddelbart sperre kortet.

Du kan sperre kortet i Nett- eller mobilbanken eller ringe sperretjenesten på telefonnummer + 47 21 49 23 94.

Beløpsbegrensningen på kortet og tidvis krav om inntasting av PIN-kode, begrenser mulighetene for svindel. Kortholdere som blir svindlet vil bli holdt økonomisk skadesløse med mindre kortholder har vært uaktsom (jfr. Finansavtaleloven).

Hva er regionsperre? Hvordan bruker jeg det?

For å redusere risikoen for kortsvindel, kan du  sperre kortene dine for bruk i minibanker og kortterminaler i de deler av verden du ikke oppholder deg. 

Regionsperre administrerer du selv i nettbanken.

Etter at du har logget på nettbanken:

 • Velg Meny
 • Under Konto og kort velg Regionsperre
 • Kryss av for om en region skal være Gyldig / Ikke gyldig.

Sperringen eller opphevingen trer i kraft umiddelbart etter at du har registrert endringen i nettbanken.

Hvordan tar jeg i bruk kontaktløs betaling?

For å kunne betale kontaktløst, må du aktivere tjenesten. Det gjør du ved å holde kortet inntil en terminal som godtar kontaktløs betaling. Så vil terminalen gi deg beskjed om å sette inn kortet og taste PIN. Betalingsterminalen må også være åpnet for denne funksjonaliteten. Antall butikker som åpner for denne muligheten er økende.

Portrett Yvette Miranda

Vi hjelper deg med kort!

Gi oss tilbakemelding