Gå til sideinnhold
Hjem / Dagligbank / Konto / Depositumskonto
Depositumskonto

Depositumskonto

Sikkerhet for utleier og sikkerhet for leietaker. En felles avtale i depositumsavtalen.

Depositumskonto

Gi ekstra sikkerhet for begge parter gjennom hele leieperioden

Trygt

Depositumskontoen opprettes i utleiers nettbank i leietakers navn.

Avtaleinngåing

Begge parter må bruke BankID for å inngå leieavtalen.

Depositumskonto kan være lurt

Skal du leie eller leie ut bolig? Da kan det være lurt å åpne depositumkonto hos oss. Den gir ekstra sikkerhet i hele leieperioden.

Fordeler med depositumskonto

• Opprettes i leietaker sitt navn
• Leietaker får påløpte renter
• Depositumsbeløpet blir sperret på kontoen, og kan bare disponeres i fellesskap mellom leietaker og utleier
• Utleier betaler gebyret for opprettelse av depositumkontoen
• Banken må få en kopi av husleiekontrakten

Depositumskontoen er sperret slik at verken leietaker eller utleier kan ta ut pengene uten samtykke fra den andre.

Hva trengs å ha klart før opprettelse av depositumskonto?

• Kopi av signert leiekontrakt i pdf
• Adresse til utleieenheten
• Navn, fødselsnummer, e-post og mobiltelefonnummer til leietaker

Hvordan bestiller man depositumskonto?

Depositumskonto bestilles av utleier i egen nettbank, men opprettes i leietakers navn.

Kontoen vises både i utleiers og leietakers nettbank.

Kontoen er sperret for uttak inntil depositumet skal frigis ved endt leieforhold.

Begge parter må bruke BankID til å signere avtalen.

Hvem kan bestille depositumskonto?

Både leietaker og utleier må være kunder i Søgne og Greipstad Sparebank, og leietaker må være over 18 år

Avslutning av depositumskonto

Når leieforholdet opphører, frigir utleier depositumskontoen og den blir omgjort til en ordinær brukskonto for leietaker. Dette kan gjøres av utleier i nettbanken etter at fullmakt om oppsigelse av depositumskontoen er gitt skriftlig av begge parter til banken. Skal bare deler av beløpet frigis, gi beskjed om dette også skriftlig av begge parter i oppsigelsen. Leietaker få en melding fra banken etter at begge har levert oppsigelse av depositumskontoen om at kontoen er frigitt, og kan bruke kontoen som en vanlig brukskonto.

Gi oss tilbakemelding