Gå til sideinnhold
Hjem / Dagligbank / Kontanthåndtering
Bilde av norske sedler

Kontanthåndtering

Kontanter er lovlig betalingsmiddel, men vi oppfordrer alle til å benytte seg av kort, nettbank og andre digitale tjenester.

Kontaktløs betaling

Våre kort kan brukes kontaktløst på alle brukersteder som tilbyr det

Svart økonomi

Sammen bekjemper vi svart økonomi og arbeidskriminalitet

Mobilbetaling

Kortene våre kan brukes i Google Pay, Fitbit Pay og Garmin Pay

Kontanthåndtering

I henhold til hvitvaskingsloven er vi som bank (gjelder hele finansnæringen) forpliktet til å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Vi har en plikt til å «kjenne våre kunder», og forstå hvordan våre kunder bruker bankens produkter og tjenester. For å vurdere om for eksempel et kontantinnskudd er legitimt og har et naturlig formål, kan du oppleve at vi vil stille deg noen spørsmål. Dette betyr ikke at vi mistenker at noe er galt, men som bank har vi plikt til å følge opp kundene våre. Vi må altså gjennomføre ulike risikoreduserende tiltak for å redusere bankens risiko for hvitvasking og terrorfinansiering.

Selv om kontanter er et gyldig betalingsmiddel er det slik at kontanter er den største driveren til svart økonomi. Skal vi sammen bekjempe den svarte økonomien, er den beste måten å redusere bruken av kontanter.

Dette betyr at vi har innført begrensinger for både kontant innskudd og kontantuttak for våre kunder. Vi har selvsagt ikke sluttet med kontanter, men vi ser at andre løsninger slik som nettbank/mobilbank/betalingskort/Vipps i større grad har overtatt funksjonen til kontantene og dermed er behovet for bruk av kontanter mindre.

I henhold til hvitvaskingsloven er banken forpliktet til å gjennomføre ulike risikoreduserende tiltak for å redusere bankens risiko for hvitvasking og terrorfinansiering.

Hvem tilbys kontanthåndtering?

  • Kontanthåndtering tilbys kun til kunder som bruker oss som sin hovedbankforbindelse. I praksis betyr dette at du har lån eller innskudd samt lønns eller pensjonsinngang i banken.
  • Alle kontanter håndteres i minibankene som står på Tangvall, Nodeland eller Lunde.
  • All kontanthåndtering må via konto.
  • Grensen for enkeltinnskudd, uttak eller valuta er 25 000 kroner. Maks grense i en tidsperiode på 365 dager er 50 000 kroner. For enkelte bedriftskunder, lag og foreningskunder kan det avtales særskilte grenser.

Gi oss tilbakemelding