Gå til sideinnhold
Hjem / Dagligbank / Betaling / AvtaleGiro
Avtalegiro

AvtaleGiro

Med AvtaleGiro blir de faste regningene dine automatisk trukket fra kontoen din på regningens forfallsdato..

AvtaleGiro

Med AvtaleGiro trekkes regningen automatisk fra din konto.

Oversiktlig

Du kan selv i nettbanken slett, endre eller stoppe AvtaleGiroen.

Kombinasjon

AvtaleGiro kan enkelt kombineres med eFaktura.

Hva er AvtaleGiro?

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av dine faste regninger. Vi sørger for at regningene betales direkte fra din konto på forfallsdato. Du må bare passe på at det er nok penger på konto.

Du beholder full oversikt og kontroll over regningene dine, selv om trekkene gjøres automatisk av oss. Du kan også enkelt endre eller stoppe betalingen i nettbanken eller ved å kontakte oss. AvtaleGiro passer godt for tjenester som strøm, avis, forsikring, husleie, kommunale avgifter, treningsavgift og lån.

Kan man kombinere AvtaleGiro og eFaktura?

Ja. Ved opprettelse av AvtaleGiro og eFaktura i kombinasjon blir regningen din automatisk betalt i nettbanken din uten at du trenger og bekrefte trekket. Med denne kombinasjonen så sørger banken for at regningen betales automatisk i tide. Du kan selv endre forfallsdato, beløp og belastningskonto, i tillegg til at du kan stoppe betalingen. Du kan til en hver tid se fakturanen som bedriften har send i nettbanken din.

Lett å betale med AvtaleGiro!

Du trenger ikke å forholde deg til KID-nummer og annen betalingsinformasjon!

Spørsmål og svar om Avtalegiro

Hvordan opprette Avtalegiro?
 • Betal regningen på vanlig måte i nettbanken. Når du har bekreftet betalingen, vil du få opp tilbud om å opprette AvtaleGiro dersom mottakeren tilbyr dette.
 • Dersom du velger å ikke opprette AvtaleGiro når du betalar regningen, kan du når som helst gå inn på «Forslag til betalingsavtaler» i nettbanken og opprette avtalen der.
 • Ta med deg regningen i banken, så oppretter vi avtalen.
Hva menes med beløpsgrense?

Beløpsgrense er maksimumsbeløpet du tillater trukket fra din konto med AvtaleGiro fra den spesifikke mottakeren.

Betalinger som overstiger denne beløpsgrenser vil bli stoppet. Du vil se den under ¨Varslinger¨ når du logger inn i nettbanken.

Tips! Det kan være lurt å sette denne beløpsgrensen høyere enn normalt fakturabeløp, dersom du opplever at regningene blir stoppet og får purringer på ubetalte regninger fra mottaker.

Hvordan endre på beløpsgrensen på Avtalegironen?

Beløpsgrensen kan du selv endre i nettbanken:

 • Velg «Meny»
 • Velg «Oversik betalingsavtaler» under «Betaling og overføring»
 • Klikk på blyantikonet ved avtalegiro-avtalen det gjelder.
 • Angi maksimumsbeløp  pr måned og transaksjon.
 • Klikk på Utfør endring.
Hva er en Avtalegiro?

En Avtalegiro en en avtale mellom deg og betalingsmottaker for automatisk betaling av dine regninger. Etter at avtalen er inngått, vil du se betalingen i nettbanken din, og betalingen vil skje automatisk på forfallsdato.

Kan jeg slette en Avtalegiro?

Ja det kan du!

Logg inn i nettbanken eller gå via mobilbanken gjør følgende:

 • Velg Meny
 • AvtaleGiro og eFaktura
 • Oversikt Avtalegiro/eFaktura
 • Finn avtalen du ønsker å slette.
 • Trykk på avtalen du ønsker å slette
 • Slett avtale

Kan jeg kombinere Avtalegiro og eFaktura?

Ja det kan du!

AvtaleGiro kan også kombineres med eFaktura. Du får da fakturagrunnlaget elektronisk i nettbanken din, mens selve betalingen blir utført automatisk på forfallsdato som en AvtaleGiro

Hvorfor har ikke Avtalegiroen min blitt betalt?

Det er ulike årsaker til at Avtalegiroen-trekket ikke er blitt betalt.

 • Beløpsgrensen på Avtalegiroen er lavere enn regningen du skal betale. Da må du øke beløpsgrensen på Avtalegiroen
 • Manglende dekning på konto.
 • Du har stoppet Avtalegiroen i nettbanken din.
 • Du har slettet Avtalegiroen i nettbanken din.
Hvorfor virker ikke Avtalegiroen?
 • Sjekk at du har rett betalingsinformasjon fra betalingsmottaker. Kontroller at KID og kontonummer er rett
 • Det kan ta inntil 6- 8 uker før betalingsmottaker sender inn første regning til nettbanken din.
 • Regningen kan være høyere enn maksgrensen for avtalen. Dette endrer du i nettbanken din på selve Avtalegiroen.

Gi oss tilbakemelding