Gå til sideinnhold
Lokalbankfondet

Lokalbankfondet

Vi ønsker å gi en andel av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet. Vi har et sterkt engasjement for å bidra til at det skal være godt å bo i bygdene våre.

Bankens lokalbankfond

Er med å skape glede og verdier i bygdene våre

Engasjere

Vi ønsker å bidra til ditt lag og forening

Bedre tilbud der du bor

Som kunde hos oss gir du tilbake til lokalsamfunnet

Bankens Lokalbankfond

Bankens Lokalbankfond er vår måte å strukturere og synliggjøre vårt engasjement på. Bidraget til samfunnsnyttige tiltak skal være forankret i vår visjon om å skape glede og verdier. Det er bankens styre som beslutter tildelingen, og tildelingsbeløpet er en prosentandel av bankens overskudd.

Innlegg Lokalbankfondet Snøscooter Rede Kors

Songdalen Røde Kors har fått god nytte av støtten fra lokalbankfondet

Les mer

Søknadskrav

Alle lag og foreninger med konto i Søgne og Greipstad Sparebank kan søke støtte i Lokalbankfondet. Tiltaket det søkes om må ha sitt utgangspunkt i Søgne eller Songdalen og ha en allmenn profil som vil bidra positivt i bygdene. Organisasjonen / lag og foreninger som søker  være registrert med eget organisasjonsnummer i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Bankens aktivitetsstøtte er unntatt krav om organisasjonsnummer, men kontoen være merket laget/foreningens navn.

Søknadsfrist 28. februar

Vi har årlig tildeling av midler. Den digitale søknadsprosessen åpner i midten av januar.

Tildelte midler gjennom Lokalbankfondet.

  • 2017 – kr. 3.000.000
  • 2018 – kr. 2.600.000
  • 2019 – kr. 2.900.000
  • 2020 – kr. 2.500.000
  • 2021 – kr. 3.300.000
  • 2022 – kr 3.200.000