Gå til sideinnhold
Logg inn

Søk om Aktivitetsstøtte – generell driftsstøtte

Aktivitetsstøtten er en generell driftsstøtte som kan søkes av lag og foreninger i Søgne og Songdalen som har sitt kundeforhold i Søgne og Greipstad Sparebank.

Hva kan Aktivitetsstøtten brukes til?

Støtten som Lokalbankfondet gir gjennom Aktivitetsstøtten, må sees på som en liten «håndsrekning» og skal være med på å delfinansiere kostnader til annonser, kaker, premier m.m. gjennom året.

Alle skal få!

Alle søkere som oppfyller kravene får tildelt aktivitetsstøtte.

Støtten baserer seg blant annet på antall registrerte medlemmer på søknadstidspunktet og
beløpet kan variere fra år til år (Mellom ca. 1.000 til 5.000 kroner).

Søknadskrav

Oppfylles søknadskravene vil laget/foreningen motta Aktivitetsstøtte.

For å motta Aktivitetsstøtte må det søkes årlig, og søknaden må være elektronisk.

Alle lag og foreninger med konto i Søgne og Greipstad Sparebank kan søke støtte i Lokalbankfondet.

Tiltaket det søkes om må ha sitt utgangspunkt i Søgne eller Songdalen og ha en allmenn profil som vil bidra positivt i bygdene.

Bankens aktivitetsstøtte er unntatt krav om organisasjonsnummer, men kontoen MÅ være merket laget/foreningens navn.

Søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar

Til toppen