Gå til sideinnhold
Hjem / Bedrift / Priser for bedrift / Prisliste innskudd bedrift

Prisliste innskudd bedrift

Innskudd bedrift

Prislisten gjelder for innskudd inntil 8 millioner kroner. For innskudd ut over denne summen gjelder egne avtaler.

ProduktPris
Foretakskonto/foreningskonto0,01 %
ProduktRente
Frispar 10-499 999 kroner3,05 %
500 000 -999 999 kroner3,25 %
fra 1 000 000 kroner3,45 %
Framtid 310 – 499 999 kroner3,70 %
500 000 – 999 999 kroner3,90 %
fra 1 000 000 kroner4,20 %
Fastrente 360Bindingstid 1 år, minimum innskudd kr 50.000,. Brudd på avtalen medfører bruddgebyr på 3 %.4,95 %
Fastrente 180Bindingstid 6 måneder, minimum innskudd kr 50.000,. Brudd på avtalen medfører bruddgebyr på 3 %.4,85 %
ProduktPris
Skattetrekkskonto0,01 %

1 ) Rentebetingelser gjelder fra første krone

Gi oss tilbakemelding