Gå til sideinnhold

Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er den klart vanligste løsningen bedrifter bruker for å spare til de ansatte sin pensjon. Bedriften betaler inn en bestemt sum hvert år til de ansattes pensjonskonto. Dette utgjør pensjonssparingen.

Korte beslutningsveier

Som lokalbank har vi korte beslutningsveier og rask saksbehandling.

Fast bedriftsrådgiver

Personlig rådgiver som er tilgjengelig for deg og bedriften.

Støtter lokalsamfunnet

Som bedriftskunde hos oss gir du tilbake til lokalsamfunnet ditt.

Slik fungerer innskuddspensjon hos oss

Innskuddspensjonen hos Frende er levert av Nordea Liv og lar deg velge sparing, for de ansatte innenfor gjeldende sparesatser:

  • Inntil 7 prosent av lønn opptil 12 G
  • I tillegg kan du spare inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G

Bedriften velger selv om sparingen skal starte fra første krone eller fra 1 G.

Minimum sparesats er lovbestemt til 2 % fra 1 G. Bedriften kan velge å spare utover lovens minimum.

Stadig viktigere som ansattgode

Å spare til pensjon for dine ansatte er kanskje det viktigste du gjør for dem.

Gode pensjonsordninger er også et stadig viktigere ansattgode for å beholde dine beste folk, og for å være attraktiv når du skal ansatte nye.

Pengene bedriften sparer til de ansatte investeres i fondspakker. Ansatte kan selv velge hvilken fondspakke de ønsker, innenfor avtalen som bedriften har valgt.

Innskuddsfrihet ved uførhet

Innskuddspensjonsavtalen har innskuddsfritak. Det betyr at bedriften slipper å betale innskuddene hvis en ansatt blir ufør.

Nordea Liv tar over sparingen, så lenge inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Graden av uførhet avgjør størrelsen på fritaket.

Dekningen gjelder så lenge medlemmet er ufør, og kan maksimalt vare til den ansatte er 67 år.

Gi uførepensjon som ekstra sikkerhet

Hvis bedriften vil gi de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet kan du knytte tilleggsdekningen uførepensjon til avtalen.

Avtalen gir den ansatte penger ved uførhet. Uførepensjon kan gi inntil:

  • 3 prosent av lønn inntil 12 G
  • Tillegg på 66 prosent av lønn mellom 6 og 12 G
  • Tillegg på 25 prosent av G, begrenset til 6 prosent av lønn

Uførepensjon utbetales fra inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Utbetalingen varer til fylte 67 år. Det er mulig å inkludere barnetillegg.

Andre tilleggsdekninger

Innskuddspensjonsavtalen kan også inkludere ektefelle-, samboer- og barnepensjon.

Ektefelle- og/eller samboerpensjon fungerer slik at ektefelle eller samboer får utbetaling hvis den ansatte dør.

Barnepensjon gir barn under 21 år utbetaling hvis den ansatte dør.