Gå til sideinnhold
Hjem / Bedrift / Lag og foreninger / Sponsoravtaler
Støtten fra Lokalbankfondet gjorde at håndballgruppa for utviklingshemmede i Greipstad Idrettslag kunne dra på landsturnering i Stjørdal.

Sponsoravtaler

Vi ønsker å spille på lag med og heie på de som bidrar til at bygdene våre skal bli et enda bedre sted å bo!

Bankens lokalbankfond

Er med å skape gled og verdier i bygdene våre.

Engasjere

Vi ønsker å bidra i ditt lag og forening.

Bedre tilbud der du bor

Som kunde hos oss gir du tilbake til lokalsamfunnet.

Bedre sted å bo!

Vi er opptatt av at bygdene våre skal være et godt sted å bo og leve. Derfor støtter vi aktiviteter som skaper engasjement, bærekraft, samhold og utvikling i lokalmiljøet.

Når vi velger samarbeidspartnere, er det viktig at samarbeidet kommer flest mulig til gode.

Bevisst samarbeidspartner

Vi ønsker et tett og bevisst samarbeid med våre samarbeidspartnere. For oss er det viktig å være en engasjert sponsor, samtidig som vi stiller krav til våre samarbeidspartnere. En gjenytelse i form av profilering, men vel så viktig er det at vi har dedikerte samarbeidspartnere som fremstår som gode ambassadører for banken. Vi ønsker også at samarbeidet skal generere en arena til å komme i kontakt med organisasjonens medlemmer.

Gave eller sponsorat?

Det kan være vanskelig å vite om man skal søke gave eller sponsorat, og det har vi full forståelse for. Som en hovedregel gir vi gaver som et engangsbeløp uten krav om gjenytelser, mens sponsoravtaler gjerne går over en periode på flere år og er avtalefestet med spesifikke gjenytelser.

Banken har for tiden fulltegnet sine sponsoravtaler.

Lag og foreninger vi er stolt sponsor for

Anne Lill og Pia Pettersen holder signert sponsoravtale.

Sponsoravtale med Søgne Danseklubb

Linktekst
Til venstre: Geir Arnt Harbak, leder 1. Søgne Sjø. Til høyre: Anne Lill Flo Berge Søreng, markedsansvarlig Søgne og Greipstad Sparebank

Signering av sponsoravtale med
1. Søgne Sjøspeider

Linktekst
Fra Søgne Turn: Heidi Ingebrigtsen, daglig leder og Wenche Andreassen, styremedlem/kasserer. I midten står Anne Lill Flo Berge Søren, markedsansvarlig i Søgne og Greipstad Sparebank.

Vi formaliserer et mangeårig samarbeid med sponsoravtale til Søgne Turnforening

Linktekst

Gi oss tilbakemelding