Gå til sideinnhold

Fondssparing

Reduser risikoen ved å spare i fond. Vi kan tilby fondsparing på nett i samarbeid med Norne Securities.

Korte beslutningsveier

Som lokalbank har vi korte beslutningsveier og rask saksbehandling.

Fast bedriftsrådgiver

Personlig rådgiver som er tilgjengelig for deg og bedriften.

Støtter lokalsamfunnet

Som bedriftskunde hos oss gir du tilbake til lokalsamfunnet ditt.

Fondsparing for din bedrift

Siden noen verdipapirer faller i kurs og noen stiger, er det sjelden lurt å satse alle pengene på ett enkelt verdipapir.

Fond er lagt opp slik at risikoen blir spredt på forskjellige typer verdipapirer. Slik er bedriften sikret en jevnere og tryggere utvikling av overskuddslikviditeten enn om de satses på ett kort.

Vi gir din bedrift råd og veiledning om langsiktig plassering i fond.

Portrett Terje Haaland

Vi er her for det lokale næringslivet. Ta gjerne kontakt.

Gi oss tilbakemelding