Logg inn

Nå! Søk støtte fra Lokalbankfondet

Nå kan du søke støtte fra Lokalbankfondet!

Hvert år gir vi en andel av overskuddet tilbake til lokale lag og foreninger.

Tildelingen skjer gjennom Lokalbankfondet.

Fristen for å søke om støtte fra Lokalbankfondet er i år 28. februar.

Til toppen