Gå til sideinnhold
Prosjektstøtte

Prosjektstøtte

Dersom ditt lag/forening går med planer om et større prosjekt, til nytte og glede for flere, så kan dere søke om Prosjektstøtte

Bankens lokalbankfond

Er med å skape gled og verdier i bygdene våre.

Engasjere

Vi ønsker å bidra i ditt lag og forening.

Bedre tilbud der du bor

Som kunde hos oss gir du tilbake til lokalsamfunnet.

Hva kan prosjektstøtte brukes til?

Prosjektet det kan søkes støtte til kan ha ulik karakter, alt fra større enkeltarrangementer, konserter, utstyr, renovering m.m. Felles for disse prosjektene/tiltakene, er at de skal bygge opp under bankens visjon: Vi skal skape glede og verdier.

Søknadsfrist 28.februar

Vi har årlig tildeling av midler. Den digitale søknadsprosessen åpner i midten av januar.

Hvem får prosjektstøtte?

Vi prioriterer prosjekter som arbeider for og med barn og ungdom, miljø og bærekraft, men også tiltak og investeringer med varig og allmenn nytte for lokalsamfunnet vil prioriteres høyt ved fordeling av tilgjengelige midler.

Det tildeles IKKE støtte til normal drift slik som avlønning av ledere/trenere, husleie. kurs o.l.

Søknadskrav

  • Alle lag og foreninger med konto i Søgne og Greipstad Sparebank kan søke støtte i Lokalbankfondet.
  • Søknader med kortfattet og konkrete prosjektbeskrivelser har større mulighet for fordeling av midler.
  • Det kan søkes om støtte fra kr. 15.000,- til kr. 300.000,- avhengig av prosjektets størrelse og omfang.
  • For å motta Prosjektstøtte det søkes årlig, og søknaden sendes inn elektronisk. Trykk «Søk Prosjektstøtte» for å søke.
  • Tiltaket det søkes om må ha sitt utgangspunkt i Søgne eller Songdalen og ha en allmenn profil som vil bidra positivt i bygdene.
  • Organisasjonen / lag og foreninger som søker må være registrert med eget organisasjonsnummer i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund.