Gå til sideinnhold
Aktivitetsstøtte

Aktivitetsstøtte

Aktivitetsstøtten er en generell driftsstøtte som kan søkes av lag og foreninger i Søgne og Songdalen som har sitt kundeforhold i Søgne og Greipstad Sparebank.

Bankens lokalbankfond

Er med å skape gled og verdier i bygdene våre.

Engasjere

Vi ønsker å bidra i ditt lag og forening.

Bedre tilbud der du bor

Som kunde hos oss gir du tilbake til lokalsamfunnet.

Søknadskrav

Alle lag og foreninger med konto i Søgne og Greipstad Sparebank kan søke støtte i Lokalbankfondet. Tiltaket det søkes om må ha sitt utgangspunkt i Søgne eller Songdalen og ha en allmenn profil som vil bidra positivt i bygdene. Organisasjonen / lag og foreninger som søker  være registrert med eget organisasjonsnummer i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Bankens aktivitetsstøtte er unntatt krav om organisasjonsnummer, men kontoen være merket laget/foreningens navn.

Søknadsfrist 28.februar

Vi har årlig tildeling av midler. Den digitale søknadsprosessen åpner i midten av januar.